Оборудване за контрол и проверки
Тестов стенд PLEXOR
Тестов стенд PLEXOR
Инспекционната система PLEXOR® позволява бърз, високоефективен, стандартизиран и обективен преглед на системите за регулиране на налягането на газа. Функционалната проверка се извършва в работно състояние на регулиращия възел, без демонтиране на уредите.
Газсигнализатори за утечки на газ
Газсигнализатори за утечки на газ
Уреди и системи за контрол и сигнализация за взривоопасни и токсични газове в околния въздух, както и наличие на дим и други продукти от горене.