Моторвентили отсекателни VK
Моторвентили отсекателни VK-1

Основно приложение за газови трактове за контрол и управление към газови горелки за големи потребители. Вентилите имат изключително нисък разход на ел. енергия при отворено работно състояние.

Електрохидравлични автоматични вентили за газ и въздух, нормално затворени, бавно отварящи-бързо затварящи.

VK...Z

двустепенни

VK...G

корпус GGG 50

VK…X

взривозащитени за монтаж в Ex зона I или II

максимално входящо налягане (pu)

от 230 mbar до max 8 bar

присъединяване резбово

1 ½”, 2” и 2 ½”

Присъединяване фланцово

DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200

Захранващо напрежение:

120 V~ или 230 V~.

Токозахранени отварят, обезточени затварят