Горивни автомати IFD 244, IFD 258
Горивни автомати IFD 244, IFD 258-1 Горивни автомати IFD 244, IFD 258-2

Горивни автомати за контрол и управление на газови горелки с директно запалване.

Време за сигурност 3, 5 или 10s.

Заменят горивните автомати от серията IFS.

IFD 244

контрол на пламъка с йонизационен електрод в горелката

повторен старт след изгубване на пламъка

IFD 258

контрол на пламъка с йонизационен електрод в горелката или с ултравиолетов датчик

възможност за работа с един електрод като запалителен и йонизационен

незабавно изключване или повторен старт след изгубване на пламъка