Ротационни разходомери IRM-3 DUO
Ротационни разходомери IRM-3 DUO-1

Разходомерът е предназначен за търговско мерене на разход на природен газ в газопреносни и газоразпределителни мрежи. Двойната роторна конструкция предопределя изключително висока точност при минимални пулсации, което прави разходомера подходящ за използване като еталонен в стендове за проверка и калибриране на фискални разходомери.

Корпус:

алуминий

Присъединяване фланцово:

PN16

Типоразмери:

от G400, G650 и G1000

Номинални диаметри:

DN 100, DN 150 и DN 200

Измервателен диапазон:

до 1:200

Други:

Ротационен разходомер за фискално мерене

Сертифициран по Директиви MID и PED

Стандартно вграден нискочестотен и високочестотен датчик

Двойна роторна конструкция