Газсигнализатор CPS
Газсигнализатор CPS-1

Системата CPS може да управлява откриването на 10 различни газа и всички детектори са ясно локализирани и идентифицирани. Данните от всеки сензор се събират в централния контролер за по-малко от една секунда. Ако нивата на газ надвишава програмираните граници се задейства аудиовизуална аларма, която може да активира вентилацията система в засегнатата зона на мястото за паркиране.

Обща характеристика:

Газсигнализаторна уредба за подземни и други затворени големи гаражи.

Състои се от:

централен контролер за събиране на показания и управление на аларми;

различни адресируеми цифрови модули (сензорни модули, релейни модули, аналогови изходни модули, модули за логически вход);

инструменти и аксесоари за обработка на аларми и действия.