Горивни автомати BCU 460, 465, 480
Горивни автомати BCU 460, 465, 480-1 Горивни автомати BCU 460, 465, 480-2

Горивни автомати за контрол и управление на газови горелки с директно или пилотно запалване, специално разработени за многогорелкови пещни горивни уредби. Уредът е в метална кутия и може да бъде монтиран до горелката.

Време за сигурност при старт 3, 5 или 10s.

Време за сигурност при работа 1 или 2s.

BCU 4..

контрол на пламъка с йонизационен електрод в горелката или с ултравиолетов датчик

настройка на параметрите през оптичен интерфейс чрез софтуер BCSoft

индикатор за работно състояние и аварийни ситуации

възможност за управление през PROFIBUS

BCU 460 – за управление на горелки с директно запалване и неограничена мощност

BCU 480 – за управление на горелки с неограничена мощност и вградена пилотна горелка

BCU 4.. нова генерация

програмируемите параметри се съхраняват в отделна чип-карта, която може да се вади за препрограмиране или поставяне в друго устройство

състоянието на програмния цикъл, параметрите и аварийните сигнали се отчитат удобно на 4-разряден дисплей

възможно свързване по шина Profinet или EtherNet/IP