Магнетвентили VG
Магнетвентили VG-1 Магнетвентили VG-2 Магнетвентили VG-3

Електромагнитни автоматични вентили за газ, нормално затворени с пряко действие, бързо отварящи- бързо затварящи или бавно отварящи-бързо затварящи. Основно приложение за газови трактове за контрол и управление към газови горелки и газови горивни инсталации.

Номинални диаметри:

от DN 6 до DN 65

Максимално входящо налягане (Pu):

100, 200, 360, 500, 1000 или 1800 mbar

Присъединяване резбово:

от ⅛“ до 2”

Присъединяване фланцово:

DN 50 и DN 65

Захранващо напрежение:

24 V =, 120 V~ или 230 V~.