Магнетвентили с ръчно въстановяване М16
Магнетвентили с ръчно въстановяване М16-1 Магнетвентили с ръчно въстановяване М16-2

Електромагнитни вентили за газ, нормално затворени или нормално отворени с ръчно възстановяване.

Основно приложение за защита и аварийно прекратяване на газоподаването при установяване на утечки на газ в помещенията в газови инсталации и уредби.

Номинални диаметри:

от DN 15 до DN 125

Максимално входящо налягане (Pu):

0,5 bar или 6 bar

Присъединяване резбово:

½”, ¾”, 1”, 1½” и 2“

Присъединяване фланцово:

от DN 50 до DN 125

Захранващо напрежение:

230 V~.