Запалителни горелки с термозащита ZTA, ZT40, ZTI55
Запалителни горелки с термозащита ZTA, ZT40, ZTI55-1 Запалителни горелки с термозащита ZTA, ZT40, ZTI55-2 Запалителни горелки с термозащита ZTA, ZT40, ZTI55-3

Запалителни горелки с термозащитен контрол на пламъка.

При работа с термозащитен вентил S11T, горелките работят без електрозахранване.

Работа с термозащитен вентил S11T

Електроди:

запалителен и йонизационен за ZTI55

Номинална мощност:

модел kW
ZTA/ZT40 1
ZTI55 3,3

Гориво:

природен газ, пропан, бутан