Предпазно-отсекателни вентили
Предпазно-отсекателни вентили средно налягане
Предпазно-отсекателни вентили средно налягане
Предпазно-отсекателни вентили за защита от аварийно превишаване и/или спаде на налягането на газа след регулатор. Съгласно нормативните изисквания, когато налягането пред регулатора е по-високо от 175 mbar, е задължително монтирането на едно защитно устройство по превишено налягане. Предпазно-отсекателните вентили могат да бъдат вградени в регулатора.
Предпазно-отсекателни вентили високо налягане
Предпазно-отсекателни вентили високо налягане
Предпазно-отсекателни вентили, контролиращи налягането на газа след регулатора в диапазона от 6 bar до максимум 90 bar. Стандартно са комбинирани като отсекатели по високо и ниско налягане.