Предпазно-отсекателни вентили S300
Предпазно-отсекателни вентили S300-1

Универсален отсекател за използване в газови трактове за промишлени и други газорегулиращи инсталации. Отсекателите имат вариант за монтаж с вътрешна или външна импулсна линия, респективно за монтаж пред или след регулатора.

Присъединяване резбово:

DN 20 (3/4”) и DN 25 (1“)

Входящо налягане (Pu):

до 20 bar

Диапазона на сработване (Pdh):

9 опции

граници Pdh
долна граница от 18 – 60 mbar
горна граница до 2 – 4 bar

Други:

Отсекател по високо налягане