Газови горелки JAG
Газови горелки JAG-1 Газови горелки JAG-2

Универсална промишлена горелка с рециркулация на димни газове за използване в отворени горивни пространства. Чрез рециркулация на димните газове горелката осигурява по-ниски емисии на NOx и CO.

Основно приложение - в промишлени пещи и горивни инсталации в металургията, металообработващата промишленост, за термични и нагревателни пещи, както и в химическата промишленост за среднотемпературни процеси.

От 2021 г. газовите горелки JAG се свалят от производство, алтернативни горелки са ThermJet или BIC/ZIO!

UV или йонизационен контрол на пламъка

типоразмер

6 опции

Номинални мощности:

230 до 2500 kW

Диапазон на регулиране:

стандартно 10:1

Гориво:

природен газ

Максимална температура на процеса:

870° C