Рекуперативни горелки с общо предназначение
Газови рекуперативни горелки ECOMAX
Газови рекуперативни горелки ECOMAX
Високоефективни газови горелки с вграден рекуператор за въздуха.
Газови рекуперативни горелки TJSR
Газови рекуперативни горелки TJSR
Високоефективни газови горелки с вграден рекуператор за въздуха. Горелките са с открит пламък за директно загряване в пещни пространства.
Газови рекуперативни горелки SER
Газови рекуперативни горелки SER
Високоефективни газови горелки с вграден рекуператор за въздуха.
Газови горелки за горене в тръба TFB
Газови горелки за горене в тръба TFB
Специални газови горелки за индиректно загряване.
Газови рекуперативни горелки  BICR
Газови рекуперативни горелки BICR
Високоефективни газови горелки с вграден рекуператор за въздуха.