Газови горелки ThermJet
Газови горелки ThermJet-1

Високотемпературни горелки с висока скорост на пламъка, осигуряващи ниски емисии на азотни окиси. Горелките позволяват стабилно запалване при минимална мощност, без използване на запалителна горелка. Предлагат се варианти със стоманена или керамична горивна глава или муфел от огнеупорен бетон. Основно приложение - в промишлени пещи и горивни инсталации в металообработващата индустрия за черни и цветни метали, за термични и нагревателни пещи, както и в химическата промишленост за високотемпературни и сушилни процеси.

Корпус

стомана

горивна глава:

стомана

типоразмер

15 опции

Номинална мощност:

45 до 5850 kW

Диапазон на регулиране:

10:1 (до 50:1)

Гориво:

природен газ, пропан, бутан и др. горивни газове

Максимална температура на процеса:

1540° C

Максимална температура на въздуха за горене:

450° C