Линеарни регулиращи вентили VFC – IFC
Линеарни регулиращи вентили VFC – IFC-1

Регулиращите вентили VFC са предназначени за прецизно регулиране на количеството газ и/или въздух, подавано към промишлените горелки. Вентилите осигуряват линейна характеристика в широк диапазон на регулиране.

Присъединяване вътрешна резба Rp

Номинални диаметри:

DN10 DN25

Диапазон на регулиране:

1:25

Входящо налягане (Pu max)

500 mbar

Вариант VFC с монтиран към него сервомотор IC20/IC40 се предлага с означение IFC.

Захранване:

120 или 230 V AC

Управление:

трипозиционен стъпков или аналогов сигнал, както и през дигитален вход