Турбинни разходомери QA
Турбинни разходомери QA-1

Разходомерът е предназначен за промишлено и вътрешноцехово мерене на разход на природен газ в промишлеността.

Присъединяване резбово:

за QA10, QA16, QA25 и QA40

Присъединяване междуфланцово (сандвич) за:

QA65, QA100, QA160, QA250, QA400, QA650 и QA1000

Номинални диаметри:

DN 25 до DN 150

Максимален разход Qmax:

от 16 до 1600 nm³/h в зависимост от типоразмера

Измервателен диапазон:

1:20 (1:10 за QA10 и QA16)

Други:

Турбинен разходомер за контролно мерене

Сертифициран по Директива PED

Стандартно вграден нискочестотен датчик

Стандартно вграден високочестотен датчик