Газови рекуперативни горелки SER
Газови рекуперативни горелки SER-1 Газови рекуперативни горелки SER-2

Високоефективни газови горелки с вграден рекуператор за въздуха. Горелките са предназначени за индиректно загряване в керамични радиантни тръби когато горивните газове трябва да бъдат отделени от продукта. При горене в радиантната тръба се осъществява вътрешна рециркулация на част от димните газове и като резултат се намаляват емисиите на азотни окиси.

Йонизационен контрол на пламъка

Корпус:

стомана

горивна глава:

специална горивна глава

Типоразмери:

3 опции: 4,5”, 6”, 8”

Номинална мощност:

от 30 до 80 kW

Диапазон на регулиране:

10:1

Гориво:

природен газ

Максимална температура на процеса:

1010° C