Диафрагмени разходомери BK-G16M, BK-G16MT
Диафрагмени разходомери BK-G16M, BK-G16MT-1

Разходомерът е предназначен основно за комунални потребители с разход до 16 m3/h. Уредът е с висока точност, дълготрайна стабилност в експлоатация и ниска чувствителност към замърсявания (RPF=0,8). Предлага отлична производителност в компактен корпус и ниски експлоатационни разходи без поддръжка.

Входящо налягане (Pu):

до 500 mbar

Присъединяване

Двущуцерно 1¾" x 1¾" ; Еднощуцерно 2¾”

Диапазон

0,16 – 25 m3/h (1:160) за BK-G16

Праг на чувствителност

0,01 m3/h

Цикличен обем

6 l

Температурен диапазон на околна среда

-25° C до +55° C

Температурен диапазон на газа

-25° C до +40° C

Други:

Сертифициран съгласно Директива MID

Опции:

Вариант с механичен компенсатор по температура (BK-G..MT)

Възможност за монтаж на нискочестотен импулсен датчик

Възможност за монтаж на температурен коректор или даталогър с GPRS модем