Турбинни разходомери
Турбинни разходомери TRZ2
Турбинни разходомери TRZ2
Разходомерът е предназначен за търговско и промишлено мерене на разход на природен газ в газопреносни и газоразпределителни мрежи, а също и за големи промишлени консуматори.
Турбинни разходомери SM-RI-X
Турбинни разходомери SM-RI-X
Разходомерът е предназначен за търговско и промишлено мерене на разход на природен газ в големи енергийни обекти и газопреносни мрежи.
Турбинни разходомери Q
Турбинни разходомери Q
Разходомерът е предназначен за промишлено и вътрешноцехово мерене на разход на природен газ в промишлеността.
Турбинни разходомери Q75
Турбинни разходомери Q75
Разходомерът е предназначен за промишлено и вътрешноцехово мерене на разход на природен газ в промишлеността.
Турбинни разходомери QA
Турбинни разходомери QA
Разходомерът е предназначен за промишлено и вътрешноцехово мерене на разход на природен газ в промишлеността.