Справочник
Основни физични свойства на някои газове
Основни физични свойства на някои газове
Основни физични свойства на някои газове с приложение в бита и индустрията – метан, пропан, пропан-бутан, ацетилен, природен газ, въздух и др.
Размери на резби и фланци
Размери на резби и фланци
Тръбни резби съгласно DIN 2999 и фланци PN16 съгласно DIN 2633
Графика на горене на природен газ
Графика на горене на природен газ
Необходимо количество въздух за горене, димни газове, CO2 и O2 съдържание в зависимост от коефициента на излишък на въздуха за природен газ
Преобразуване на мерни единици
Преобразуване на мерни единици
Таблици за преобразуване на дължина, маса и обем
Загуба на налягане в газови стоманени тръбопроводи
Загуба на налягане в газови стоманени тръбопроводи
Загуба на налягане в газови стоманени тръбопроводи по DIN 2440