Основни физични свойства на някои газове

Основни физични свойства на някои газове с приложение в бита и индустрията – метан, пропан, пропан-бутан, ацетилен, природен газ, въздух и др.

Таблица с физичните свойства на някои газове (PDF)