Графика на горене на природен газ

Необходимо количество въздух за горене, димни газове, CO2 и O2 съдържание в зависимост от коефициента на излишък на въздуха за природен газ

Графика на горене на природен газ (PDF)