Загуба на налягане в газови стоманени тръбопроводи

Загуба на налягане в газови стоманени тръбопроводи по DIN 2440

Загуба на налягане по DIN 2440 (PDF)