Графика за определяне на коефициента на пропускателна способност Kg за природен газ

Графика за определяне на коефициента на пропускателна способност Kg за природен газ за избор на регулатори за налягане.

Графика за определяне на коефициента на пропускателна способност Kg (PDF)