Проекти
Промишлени горивни инсталации
Промишлени горивни инсталации
Газтехника проектира и доставя оборудване за промишлени горивни уредби за високотемпературни пещи, специализирани термични инсталации и сушилни уредби за всякакви приложения в тежката, леката и хранителната промишленост. Всеки проект е адаптиран към спецификата и технологичните особености на производствения процес на клиента.
Промишлени газорегулиращи и измервателни инсталации
Промишлени газорегулиращи и измервателни инсталации
Газтехника проектира и доставя комплектни газорегулиращи и измервателни станции с входящо налягане Pu от 1 bar до 100 bar, изходящо налягане Pd от 100 mbar до 16 bar, за дебити до 3000 m3/h. За конкретни изисквания, дори и различни от указаните диапазони, моля изпратете запитване и/или попълнен въпросен лист.
Битови газорегулиращи инсталации
Битови газорегулиращи инсталации
Газтехника проектира и доставя комплектни газорегулиращи и измервателни табла с входящо налягане Pu от 100 mbar до 5 bar, изходящо налягане Pd = 22 mbar , Q = 6m3/h. За специфични изисквания моля изпратете запитване или попълнен въпросен лист.