Промишлени горивни инсталации
Газова горивна уредба за горелка с индивидуален вентилатор и модулиращо управление
Газова горивна уредба за горелка с индивидуален вентилатор и модулиращо управление
Горивният автомат BCU 570 контролира вентилатора, следи газа и въздуха за горене, управлява предварителното продухване и поставя дроселната клапа в позиции за предварително продухване и запалване.
Газова горивна уредба за горелка с пилотно запалване, индивидуален вентилатор и модулиращо управление
Газова горивна уредба за горелка с пилотно запалване, индивидуален вентилатор и модулиращо управление
Горелката се запалва от пилотна горелка. Интегрираната система за наблюдение на клапаните използва пресостат за налягане, за да провери плътността на всички газови магнетвентили и тръбопроводите между тях.
Горивна уредба с две и повече горелки с модулиращо управление
Горивна уредба с две и повече горелки с модулиращо управление
Централните функции за безопасност, като предварително продухване, стартиране на позицията на запалване чрез управление на дроселната клапа, тест за плътност, защити и мониторинг на дебита и налягането се изпълняват с FCU 500.
Горивна уредба с повече от две горелки с тактово импулсно управление
Горивна уредба с повече от две горелки с тактово импулсно управление
Тази схема е подходяща за процеси, които изискват диапазон на регулиране по-голям от 10: 1 и / или които изискват силна циркулация на атмосферата на пещта за равномерност на температурата, напр. пещи за термична обработка с ниска и средна температура в металообработването.