ГИП с турбинен разходомер G250/400
ГИП с турбинен разходомер G250/400-1

Промишлен газоизмервателен пункт с турбинен разходомер G250/400.

Работно налягане:

4 – 6 бар

Максимален дебит:

с разходомер дебит
G250 при 4 bar 2000 m3/h
G250 при 6 bar 2800 m3/h
G400 при 4 bar 3250 m3/h
G400 при 6 bar 4550 m3/h

Допълнителна информация:

Електронен коректор по налягане и температура, настроен и монтиран върху разходомера

Допълнителни опции:

Коректор с GPRS телекомуникация