Газова горивна уредба за горелка с индивидуален вентилатор и модулиращо управление
Газова горивна уредба за горелка с индивидуален вентилатор и модулиращо управление-1

Горивният автомат BCU 570 контролира вентилатора, следи газа и въздуха за горене, управлява предварителното продухване и поставя дроселната клапа в позиции за предварително продухване и запалване. След като BCU 570 стартира горелката, управлението се прехвърля на външен регулатор на температурата. С функцията за проверка на затвореното положение на газовите вентили са изпълнени изискванията на EN 1643. Управлението може да се използва за моноблочни горелки.