Газорегулиращи пунктове и станции
ГРП 25
ГРП 25
Изпълнение в табло с размери 520х520х230 mm, сглобено, изпитано, с техническа документация и декларация за съответствие.
ГРП 40
ГРП 40
Изпълнение в табло с размери 520х520х230 mm, сглобено, изпитано, с техническа документация и декларация за съответствие.
ГРП 100
ГРП 100
Изпълнение в метален шкаф с размери 800х800х350 mm, сглобен, изпитан, с техническа документация и декларация за съответствие.
ГРП 200
ГРП 200
Изпълнение в метален шкаф с размери 800х800х350 mm, сглобен, изпитан, с техническа документация и декларация за съответствие.
ГРП 300
ГРП 300
Изпълнение в метален шкаф или на рама, сглобен, изпитан, с техническа документация и декларация за съответствие.
ГРП 500
ГРП 500
Изпълнение в метален шкаф или на рама, сглобен, изпитан, с техническа документация и декларация за съответствие.