ГРИП 1000-1300
ГРИП 1000-1300 -1

Изпълнение на рама или в табло, сглобено, изпитано, с техническа документация и декларация за съответствие.

Входящо налягане (Pu):

4-6 bar

Изходящо налягане (Pd):

100-300 mbar

Максимален разход Qmax:

1000-1300 m3/h в зависимост от Pu

Допълнителна информация:

манометри на входа и изхода

изпускателен кран към свещ

коректор по температура и налягане без или със телекомуникация

Допълнителни опции:

дистанционно задействане на отсекателя на регулатора