ГИП с ротационен разходомер G40/65
ГИП с ротационен разходомер G40/65-1

Промишлен газоизмервателен пункт с RABO G40/65.

Работно налягане:

4 – 6 бар

Максимален дебит:

с разходомер дебит
G40 при 4 bar 325 m3/h
G40 при 6 bar 455 m3/h
G65 при 4 bar 500 m3/h
G65 при 6 bar 700 m3/h

Допълнителна информация:

Електронен коректор по налягане и температура, настроен и монтиран върху разходомера

Допълнителни опции:

Коректор с GPRS телекомуникация