Горивна уредба с повече от две горелки с тактово импулсно управление
Горивна уредба с повече от две горелки с тактово импулсно управление-1

Тази схема е подходяща за процеси, които изискват диапазон на регулиране по-голям от 10: 1 и / или които изискват силна циркулация на атмосферата на пещта за равномерност на температурата, напр. пещи за термична обработка с ниска и средна температура в металообработването. С управлението на цикъла ON / OFF, работата на процеса се регулира чрез променливо съотношение на времето за работа и пауза. При този тип управление изходният импулс на горелката винаги е напълно ефективен и води до максимална конвекция в камерата на пещта, дори когато температурата се регулира. Пневматичната връзка регулира налягането на газа върху горелката пропорционално на налягането на въздуха и служи за поддържане на съотношението въздух / газ постоянно. Отделните горелки се запалват и контролират от блока за управление на горелката BCU 460. Централните функции за безопасност като предварително продухване, контрол на плътността, защити и мониторинг на дебита и налягането се изпълняват с FCU 500.