Горивна уредба с две и повече горелки с модулиращо управление
Горивна уредба с две и повече горелки с модулиращо управление-1

Централните функции за безопасност, като предварително продухване, стартиране на позицията на запалване чрез управление на дроселната клапа, тест за плътност, защити и мониторинг на дебита и налягането се изпълняват с FCU 500. Мощността се регулира непрекъснато чрез задвижващия механизъм (аналогово или 3-точково стъпково). За да се осигури необходимото количество въздух за запалване (стартово количество гориво) при стартиране на горелката, FCU дава на BCU разрешение за стартиране чрез изхода „LDS (Limits during start-up)“. Взаимовръзката на изходите Защитната верига и LDS на FCU и съответните входове на BCU гарантират, че горелките стартират само когато защитната верига и LDS изходът са позволили горелката да стартира.