Газорегулиращо измервателно табло за ниско налягане
Газорегулиращо измервателно табло за ниско налягане-1 Газорегулиращо измервателно табло за ниско налягане-2 Газорегулиращо измервателно табло за ниско налягане-3

Газорегулиращото и измервателно табло, предназначено за външен или вътрешен монтаж, което се състои от сферичен кран за газ ¾" на входа, регулатор на ниско налягане (Pвх. до 300 mbar) тип J42 ¾" с вграден отсекател за превишен разход, битов разходомер BK-G2,5T(4T) с вграден механичен коректор по температура и кран с холендрова връзка ¾".

Диапазон на входящото налягане

100 – 300 mbar

Диапазон на изходящото налягане

22 – 28 mbar

Максимален дебит

Qmax 4(6) m3/h (в зависимост от разходомера)

Присъединителни размери

вход: ¾"
изход: ¾"

Габарити на таблото

460 ⨯ 320 ⨯ 200 mm