ГРП 200
ГРП 200-1

Изпълнение в метален шкаф с размери 800х800х350 mm, сглобен, изпитан, с техническа документация и декларация за съответствие.

Входящо налягане (Pu):

3-5 bar

Изходящо налягане (Pd):

100-300 mbar

Максимален разход Qmax:

200 nm3/h

Допълнителна информация:

манометри на входа и изхода

изпускателен кран към свещ

отделен предпазно-изпускателен клапан

Допълнителни опции:

холендри на входа и изхода