ГРИП 160
ГРИП 160 -1

Изпълнение на рама или в табло, сглобено, изпитано, с техническа документация и декларация за съответствие

Входящо налягане (Pu):

3-5 bar

Изходящо налягане (Pd):

100 mbar

Максимален разход Qmax:

160 m3/h с разходомер G100

Допълнителна информация:

манометър на изхода и изхода

изпускателен кран към свещ

коректор по температура без или със телекомуникация