ГРИП 100
ГРИП 100-1

Изпълнение на рама или в табло с размери 1000/1000/400, сглобено, изпитано, с техническа документация и декларация за съответствие

Входящо налягане (Pu):

3-5 bar

Изходящо налягане (Pd):

100 mbar

Максимален разход Qmax:

100 m3/h с разходомер G65

Допълнителна информация:

манометър на изхода и изхода

Допълнителни опции:

холендри на входа и изхода

изпускателен кран към свещ

коректор по температура без или със телекомуникация