Газова горивна уредба за горелка с пилотно запалване, индивидуален вентилатор и модулиращо управление
Газова горивна уредба за горелка с пилотно запалване, индивидуален вентилатор и модулиращо управление-1

Горелката се запалва от пилотна горелка. Интегрираната система за наблюдение на клапаните използва пресостат за налягане, за да провери плътността на всички газови магнетвентили и тръбопроводите между тях. Параметрите могат да се използват, за да се реши дали пилотната горелка трябва да работи непрекъснато или основната горелка да се изключи по време на безопасността. Управлението може да се използва за моноблочни горелки