ГРП 500
ГРП 500-1

Изпълнение в метален шкаф или на рама, сглобен, изпитан, с техническа документация и декларация за съответствие.

Входящо налягане (Pu):

3-6 bar

Изходящо налягане (Pd):

100-300 mbar

Максимален разход Qmax:

500 nm3/h

Допълнителна информация:

манометри на входа и изхода

изпускателен кран към свещ

отделен предпазно-изпускателен клапан

Допълнителни опции:

контрафланци на входа и изхода

автоматично дистанционно задействане на отсекателя

изпускателна свещ на входа