ГИП с ротационен разходомер G160
ГИП с ротационен разходомер G160-1

Промишлен газоизмервателен пункт с RABO G160.

Работно налягане:

4 – 6 бар

Максимален дебит:

с разходомер дебит
G160 при 4 bar 1250 m3/h
G160 при 6 bar 1750 m3/h

Допълнителна информация:

Електронен коректор по налягане и температура, настроен и монтиран върху разходомера

Допълнителни опции:

Коректор с GPRS телекомуникация