ГРП 40
ГРП 40-1

Изпълнение в табло с размери 520х520х230 mm, сглобено, изпитано, с техническа документация и декларация за съответствие.

Входящо налягане (Pu):

3-5 bar

Изходящо налягане (Pd):

100 mbar

Максимален разход Qmax:

40 nm3/h

Допълнителна информация:

манометър на 4 изхода

Допълнителни опции:

холендри на входа и изхода