Промишлени газорегулиращи и измервателни инсталации
Газорегулиращи пунктове и станции
Газорегулиращи пунктове и станции
Газтехника проектира и доставя комплектни газорегулиращи възли с входящо налягане Pu от 1 до 16 bar, изходящо налягане Pd от 22 mbar до 6 bar, за дебити от 10 до 2000 m3/h. За специфични изисквания моля изпратете запитване или попълнен въпросен лист.
Газорегулиращи и измервателни пунктове и станции
Газорегулиращи и измервателни пунктове и станции
Газтехника проектира и доставя комплектни газорегулиращи и измервателни възли с входящо налягане Pu от 1 до 16 bar, изходящо налягане Pd от 22 mbar до 6 bar, за дебити от 10 до 3000 m3/h. За специфични изисквания моля изпратете запитване или попълнен въпросен лист.
Газоизмервателни пунктове и станции
Газоизмервателни пунктове и станции
Газтехника проектира и доставя комплектни измервателни възли с входящо налягане Pu от 1 до 16 bar за дебити от 10 до 3000 m3/h. Коректор по температура и налягане без или със телекомуникация. За специфични изисквания моля изпратете запитване или попълнен въпросен лист.