ГРИП 40
ГРИП 40 -1

Изпълнение в табло, сглобено, изпитано, с техническа документация и декларация за съответствие.

Входящо налягане (Pu):

3-5 bar

Изходящо налягане (Pd):

100 mbar

Максимален разход Qmax:

40 m3/h

Допълнителна информация:

манометър на изхода и входа

Допълнителни опции:

холендри на входа и изхода

коректор по температура без или със телекомуникация