ГРИП 160-200
ГРИП 160-200-1

Изпълнение на рама или в табло, сглобено, изпитано, с техническа документация и декларация за съответствие.

Входящо налягане (Pu):

4-6 bar

Изходящо налягане (Pd):

100-200 mbar

Максимален разход Qmax:

160-200 m3/h в зависимост от Pu и Pd

Допълнителна информация:

манометри на входа и изхода

изпускателен кран към свещ

коректор по температура и налягане без или със телекомуникация