ГРП 25
ГРП 25 -1

Изпълнение в табло с размери 520х520х230 mm, сглобено, изпитано, с техническа документация и декларация за съответствие.

Входящо налягане (Pu):

3-5 bar

Изходящо налягане (Pd):

100 mbar

Максимален разход Qmax:

25 nm3/h

Допълнителни опции:

Холендри на входа и изхода