Битови газорегулиращи инсталации
Газорегулиращо измервателно табло за ниско налягане
Газорегулиращо измервателно табло за ниско налягане
Газорегулиращото и измервателно табло, предназначено за външен или вътрешен монтаж, което се състои от сферичен кран за газ ¾" на входа, регулатор на ниско налягане (Pвх. до 300 mbar) тип J42 ¾" с вграден отсекател за превишен разход, битов разходомер BK-G2,5T(4T) с вграден механичен коректор по температура и кран с холендрова връзка ¾".
Газорегулиращо измервателно табло за високо налягане
Газорегулиращо измервателно табло за високо налягане
Газорегулиращото и измервателно табло, предназначено за външен монтаж, което се състои от сферичен кран за газ 3/4" на входа, регулатор на налягане тип M2R 3/4"x1 1/4" с вграден отсекател по високо налягане и ограничен баланс вентил, битов разходомер BK-G2,5T(4T) с вграден механичен коректор по температура и кран с холендрова връзка 3/4"(1").