ГРП 100
ГРП 100-1

Изпълнение в метален шкаф с размери 800х800х350 mm, сглобен, изпитан, с техническа документация и декларация за съответствие.

Входящо налягане (Pu):

3-5 bar

Изходящо налягане (Pd):

100 mbar

Максимален разход Qmax:

100 nm3/h

Допълнителна информация:

манометри на входа и изхода

изпускателен кран към свещ

Допълнителни опции:

холендри на входа и изхода