ГИП с ротационен разходомер G100
ГИП с ротационен разходомер G100-1

Промишлен газоизмервателен пункт с RABO G100.

Работно налягане:

4 – 6 бар

Максимален дебит:

с разходомер дебит
G100 при 4 bar 800 m3/h
G100 при 6 bar 1120 m3/h

Допълнителна информация:

Електронен коректор по налягане и температура, настроен и монтиран върху разходомера

Допълнителни опции:

Коректор с GPRS телекомуникация