Измервателни уреди и оборудване
Измерване на разход на газ
Измерване на разход на газ
Ние предлагаме широка гама от различни измервателни уреди за измерване на обема на газа и газовия поток. Това включва обемни измервателни уреди, като мембранни и ротационни разходомери, както и разходомери измерващи скоростта на потока като турбинни и ултразвукови измервателни уреди. Всички измервателни устройства отговарят на най-високите стандарти по отношение на качеството, безопасността и метеорологичните изисквания.
Измерване на качеството на газа
Измерване на качеството на газа
Газоанализаторите се използват широко в газовата инфраструктура и промишлените инсталации за природен газ. Продуктовата линия Elster-Instromet предлага няколко вида анализатори, обхващащи широк спектър от приложения. Освен отделните анализатори, ние предлагаме и системни решения за анализ до ключ. Тези системи могат да бъдат проектирани и произведени в съответствие със спецификациите на клиента. При необходимост могат да бъдат включени анализатори от други производители.
Уреди за съхранение и трансфер на данни
Уреди за съхранение и трансфер на данни
Получаването на данни за процесите и впоследствие билинг от малки и големи измервателни станции става все по-важно. В допълнение към изключително прецизното измерване в рамките на станцията, в днешно време е необходимо да се предават измервателните данни веднага, безопасно и по компактен начин. Ние предлагаме широка гама от модеми, функционални разширения и шлюзове за данни, за да се справи клиентът без усилие с повишените съвременни изисквания.