Апаратура за контрол и управление
Горивни автомати IFD 244, IFD 258
Горивни автомати IFD 244, IFD 258
Горивни автомати за контрол и управление на газови горелки с директно запалване.
Горивни автомати BCU 460, 465, 480
Горивни автомати BCU 460, 465, 480
Горивни автомати за контрол и управление на газови горелки с директно или пилотно запалване, специално разработени за многогорелкови пещни горивни уредби.
Горивни автомати BCU 560, 565, 580
Горивни автомати BCU 560, 565, 580
Най-ново поколение горивни автомати за контрол и управление на газови горелки с директно или пилотно запалване, специално разработени за многогорелкови пещни горивни уредби.
Горивни автомати BCU 370
Горивни автомати BCU 370
Горивни автомати за контрол и управление на газови горелки с директно или пилотно запалване, специално разработени за пещни горивни уредби с една горелка и един вентилатор.
Горивни автомати BCU 570
Горивни автомати BCU 570
Горивни автомати за контрол и управление на газови горелки с директно или пилотно запалване, специално разработени за пещни горивни уредби с една горелка и един вентилатор.
Модули за управление FCU
Модули за управление FCU
Защитният модул за управление FCU 500 е предназначен за наблюдение и управление на централните функции за безопасност в системи с горелки за промишлени пещи и други термични съоръжения.
Ултравиолетови фотосонди UVS 5, UVS 10
Ултравиолетови фотосонди UVS 5, UVS 10
UV пламъчни детектори UVS 5, UVS 10 за наблюдение на пламъка на газови горелки с произволна мощност с прекъснат режим на работа в индустриални пещи и газови горивни инсталации.
Ултравиолетови фотосонди с фоторелета UVC 1
Ултравиолетови фотосонди с фоторелета UVC 1
Ултравиолетовият детектор на пламък, комплект с фотореле UVC 1 е предназначен за използване в промишлени горивни инсталации за наблюдение на пламъка чрез наличие на UV лъчение.